Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

MATEUS GORGUES, MIQUEL ANGEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE L'EDIFICACIÓ
Adreça electrònica: miquel.mateus@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Enginyeria Industrial - UdL 1 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 3 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 3 CONTROL DE QUALITAT I NORMATIVA
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 3 ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS