Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

FLIX ROVIRA, JOSE MARIA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ENGINYERIA INFORMÀTICA I DISSENY DIGITAL
Adreça electrònica: josepmaria.flix@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
PARS Enginyeries Industrials 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
PARS Enginyeria Informàtica 1 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II
Grau en Enginyeria Mecànica - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria Informàtica - UdL 1 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat - UdL 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació - UdL 1 INFORMÀTICA
Doble titulació: Grau en Eng.Informàtica i Grau en Admin.Direcció Empreses 1 ESTRUCTURA DE COMPUTADORS II
Doble titulació: Grau en Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 1 FONAMENTS D'INFORMÀTICA