Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

SOLANS BARÓN, ALEJANDRO

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: MEDI AMBIENT I CIÈNCIES DEL SÒL
Email: alejandro.solans@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària 1 FÍSICA II
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 1 FÍSICA
Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida 2 RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES
Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat 2 RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES
Doble titulació: Eng. Mecànica i Eng. de l'Energia i Sostenibilitat 2 RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES