Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Formació Dual

Definició

Captura

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa i en la que a l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa; una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

Informació

Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte en Pràctiques a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

En el cas d’estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa duu a terme els tramits corresponents (període màxim d'un mes) per formalitzar un contracte en pràctiques.

Horari

El contracte contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durada

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Reconeixement itineraris d'especialització

L'itinerari d'especialització que s'atorga automàticament als alumnes en formació dual és el Enterprise Integraged Projects. L'alumne serà co-tutoritzat i co-avaluat per un tutor assignat per l'empresa i un tutor assignat per la universitat. Els tutors vetllaràn pel compliment del pla formatiu el qual garanteix l'adquisició del conjunt de competències acordades en el pla formatiu imprescindibles per l'obtenció del títol.

Oferta en Formació Dual del GATE

EMPRESA PLACES DISPONIBLES MODALITAT ALUMNE

REMUNERACIÓ ECONÒMICA

(brut anual)

KONTOR

1 DUAL  
Ressolució 1 DUAL  
Arquilleida 1 DUAL  
GRIGRAPROM 1 DUAL  

Llistat d'Empreses Col·laboradores

SORIGUÉ

Fundat el 1954, té el seu origen en la producció d’àrids i el tractament d’asfalts.

Durant aquestes dècades, Sorigué ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l’increment del volum de negoci, de l’equip humà i dels mitjans propis, s’ha traduït en la diversificació de les seves àrees d’activitat.

Durant aquests seixanta anys, el grup ha sabut evolucionar responent a les demandes del mercat i mantenint relacions solvents amb els seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, alhora, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

La companyia manté una posició d’avantguarda tant en el desenvolupament de productes nous com en els mètodes de producció: una evolució constant amb l’objectiu de crear valor en cada procés i d’innovar contínuament a través de l’excel·lència.

Sorigué ha desenvolupat un model integral de negoci, amb delegacions en les principals ciutats espanyoles i desenvolupa la seva activitat en tot el territori nacional. A més, ha dut a terme importants projectes a escala internacional.

PMP Prêt-à-porter

Estudi d'arquitectura especialista en la construcció de cases a mida, modernes i de disseny en 120 dies. Un arquitecte dissenyarà la teva casa i en 120 dies la estaràs gaudint. Informa't! La teva casa 100% al teu gust a preu tancat. Informa't! Estem oberts i al teu abast. Gestió Integral. Innovació i excel·lència. Últimes Tendències. Arquitectura Sense Límits.

KONTOR

KONTOR és un bufet d'enginyeria i arquitectura amb l'objectiu de millorar la relació client-empresa i prosperar en l'àmbit de la construcció, tot realitzant serveis que facilitin les gestions immobiliàries als nostres clients. Som una empresa jove i emprenedora creada per proveïr serveis integrals d'enginyeria i arquitectura per a la administració, sector privat i/o particular.

Arquilleida

Arquilleida és un estudi tècnic fundat el 2008 que recull diferents disciplines. Amb més de 10 anys d’experiència professional, hem tingut l’oportunitat de desenvolupar diferents projectes i obres que han enfortit les nostres arrels i coneixements per poder assolir amb èxit els nostres objectius.

Fem els projectes a mida de l’objectiu final dels nostres clients. Oferim la gestió de tot el procés constructiu i la realització de l’obra des del principi fins al final. Desenvolupem projectes d’arquitectura, disseny i urbanisme amb clients que van des de l’administració pública fins a grans empreses privades i clients particulars.

Espacio Diseño

És un estudi col·laboratiu que neix responent a la necessitat de realitzar projectes en què arquitectura, construcció interiorisme i disseny vagin de la mà.

Mitjançant una estratègia de co-creació, integrem diferents metodologies de treball en un únic espai aconseguint així ser més eficients als nostres processos i treure el màxim rendiment als recursos creatius, per arribar a resultats innovadors i rellevants.

Basem la nostra filosofia de treball a compartir la il·lusió dels nostres clients en els seus projectes personals i empresarials, acompanyant-los en tot procés i aconseguir fer-los realitat.

Ressolució

L'empresa RESsolució de Castellserà, liderada per Rubén Escolà Salvans, es dedica principalment a l'arquitectura tècnica especialitzada en la regularització de cadastres i registres. El seu enfocament principal és la resolució tècnica d'immobles, oferint serveis de topografia i gestió cadastral. A més, proporcionen assessorament en la mediació i resolució de problemes relacionats amb la propietat i l'urbanisme​.

GRIGRAPROM

L'empresa GRIGRAPROM SL es dedica principalment a la promoció, rehabilitació, restauració, compra, venda i arrendament no financer de tota mena d'edificacions. També es dedica a la parcel·lació, urbanització, compra, venda i arrendament no financer de terrenys de tota mena, així com a la realització de qualsevol obra, pública o privada.